Eni | Engineering Jobs and Opportunities

  CAREER

  Theo thống kê, tại Việt Nam, trong Quý 1/2016 cả nước có 225.000 người có trình độ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp. Con...

  HÔM NAY BẠN LÀM GÌ? Thay vì quan tâm đến những người xa lạ hay theo dõi các câu chuyện xảy ra hàng ngày trên...

  Như chia sẻ bài viết Làm sao ứng tuyển vị trí cần kinh nghiệm phần 1, hôm nay TanShipLand sẽ chia sẻ cho các bạn...

  Không ít người, đặc biệt là giới trẻ ngày nay đang mất định hướng cho chính mình, bởi cuộc sống rất phức tạp và...

  Nếu bạn vừa mới tốt nghiệp đang giai đoạn bắt đầu đi tìm việc chắc chắn bạn gặp không ít công việc yêu cầu có kinh...

  HỌC HÀNH

  HÔM NAY BẠN LÀM GÌ? Thay vì quan tâm đến những người xa lạ hay theo dõi các câu chuyện xảy ra hàng ngày trên...