Bảo trợ và hỗ trợ truyền thông

Tham gia bảo trợ, hỗ trợ truyền thông

cho các chương trình phi lợi nhuận và các tin tức về học bổng trên website

Enijobs.com và tiếp cận mạng lưới cộng đồng lên đến 100.000 thành viên chất lượng

100.000+

lượt truy cập web mỗi tháng

70%

người dùng học và tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật

25.000+

lượt theo dõi fanpage

50.000+

thành viên group
việc làm kỹ thuật

100.000+

database ứng viên
kỹ thuật

EniJobs.com tham gia bảo trợ truyền thông cho các chương trình phi lợi nhuận và các tin tức về học bổng

Đến thời điểm hiện tại, công ty đã tham gia bảo trợ truyền thông cho nhiều sự kiện lớn nhỏ

Liên hệ

Hotline: 0906 657 379 (Mr. Tân)
Email: enijobs.com@gmail.com