Hóa dầu Long Sơn tuyển dụng

0
16560
STT Position Số lượng Thời điểm tuyển dụng Trình độ Chuyên ngành Số năm kinh nghiệm Yêu cầu khác Nơi làm việc
1 Project Quality Assurance Engineer – Balance of Complex
Kỹ sư đảm bảo chất lượng dự án – Hạ tầng chung của Tổ hợp
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Mechanical Engineering
Kỹ sư cơ khí
9-21 năm
– Working According to company job description
– Strong communication and interpersional skill.
– High English proficiency (Speaking/Listening/Reading/Writing.
– Proficiency in the use of necessary program or software
– Làm việc theo bảng mô tả công việc của công ty; Kỹ năng giao tiếp tốt
– Thành thạo Tiếng anh (Nghe/Nói/Đọc/Viết)
– Thành thạo sử dụng các chương trình máy tính hoặc phần mềm cần thiết
BR-VT
2 Electrical Engineer – Upstream
Kỹ sư điện – Phân xưởng thượng nguồn
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Electrical Engineering
Kỹ sư điện
9-21 năm BR-VT
3 Electrical Engineer – DownStream
Kỹ sư điện – Phân xưởng hạ nguồn
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Electrical Engineering
Kỹ sư điện
9-21 năm BR-VT
4 Civil Engineer – Upstream
Kỹ sư xây dựng – Phân xưởng thượng nguồn
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Civil Engineering
Kỹ sư xây dựng
9-21 năm BR-VT
5 Project Control Engineer – Upstream
Kỹ sư quản lý dự án – Phân xưởng thượng nguồn
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Mechanical Engineering
Kỹ sư cơ khí
9-21 năm BR-VT
6 Project Control Engineer – DownStream
Kỹ sư quản lý dự án – Phân xưởng hạ nguồn
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Mechanical Engineering
Kỹ sư cơ khí
9-21 năm BR-VT
7 Project Control Engineer – Balance of Complex
Kỹ sư quản lý dự án – Hạ tầng chung của số hợp
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Mechanical Engineering
Kỹ sư cơ khí
9-21 năm BR-VT
8 Project Control Engineer – Overall Complex
Kỹ sư quản lý dự án – Tổ hợp
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Mechanical Engineering
Kỹ sư cơ khí
9-21 năm BR-VT
9 Project Planner
Nhân viên kế hoạch dự án
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Engineering
Các ngành kỹ thuật
9-21 năm BR-VT
10 Process Technology Engineer – Cold
Kỹ sư công nghệ – Khu vực lạnh
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Chemical Engineer
Kỹ thuật hóa học
0-9 năm BR-VT
11 Process Technology Engineer – BD
Kỹ sư công nghệ – Phân xưởng Polyolefins
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Chemical Engineer
Kỹ thuật hóa học
0-9 năm BR-VT
12 Process Technology Engineer – Tank Farm & Jetty
Kỹ sư công nghệ – Bồn chứa
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Chemical Engineer
Kỹ thuật hóa học
0-9 năm BR-VT
13 Process Engineer – PP
Kỹ sư công nghệ – Phân xưởng PP
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Chemical Engineer
Kỹ thuật hóa học
0-9 năm BR-VT
14 Community Relation Manager – Trưởng phòng quan hệ cộng đồng 1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Others
Các ngành khác
9-21 năm BR-VT
15 CSR Planning Manager – Trưởng phòng kế hoạch ASXH 1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Others
Các ngành khác
9-21 năm BR-VT
16 HSSE Training Leader – Trưởng nhóm đào tạo HSSE 1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Occupational Safety, Health and Enviroment
An toàn lao động, sức khỏa và môi trường
9-21 năm BR-VT
17 Shiping and Customs Formality Manager – Trưởng phòng hải quan 1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Business Administration
Quản trị kinh doanh
21 năm trở lên BR-VT
18 Bidding Officer – Nhân viên đấu thầu 1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Business Administration
Quản trị kinh doanh
9-21 năm BR-VT
19 Contract Management Executive – Chuyên viên quản lý hợp đồng 1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Business Administration
Quản trị kinh doanh
9-21 năm BR-VT
20 General Administrative Officer
Nhân viên hành chính tổng hợp
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Others
Các ngành khác
0-9 năm BR-VT
21 Human Resources Development Officer
Nhân viên nhân sự
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Others
Các ngành khác
9-21 năm BR-VT
22 HR Strategy Officer
Nhân viên chiến lược nhân sự
1 Quater 4/2018
Quý 4/2018
Bachelor’s Degree
Đại Học
Others
Các ngành khác
9-21 năm BR-VT

=> Form tuyển dụng dự án Dầu Khí

Hoặc điền thông tin vào FORM CÁC DỰ ÁN KHÁC

Zalo tư vấn tuyển dụng khối kỹ thuật 0938222948