Lễ khởi công dự án “Nhà máy Khí Công Nghiệp Long Sơn”

0
1906

Tham khảo:

Đào tạo Process for LNG

Gas processing and Equipment

Đọc bản vẽ công nghệ nhà máy

Nguồn: TTCL