CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐIỀN FORM KHẢO SÁT NHU CẦU TÌM VIỆC CỦA ENIJOBS

TRUY CẬP GROUP ZALO CỦA CHƯƠNG TRÌNH YETSHIP ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI:


Chương trình GIÁM SÁT TÀI NĂNG 2023 đang mở tuyển các bộ phận: sản xuất, quản lý chất lượng, kỹ thuật - hạn chót ứng tuyển 20/05/2023

THAM GIA NHÓM ZALO NGAY

(để cập nhật các thông tin từ chương trình GIÁM SÁT TÀI NĂNG 2023 Suntory PepsiCo Vietnam)